Bar Sistemleri

İmplant Bar

Tam protezlerin kullanımı, zaman içerisinde alveolar kemikteki ciddi rezorpsiyona bağlı olarak tutuculuk ve stabilitenin azalması nedeniyle zorlaşmaktadır. Bu nedenle implant destekli overdenture protezler tam dişsiz hastaların tedavisinde standart bir tedavi seçeneği haline gelmiştir. Özellikle implant üstü overdenture protezler konvansiyonel tam protezler ile karşılaştırıldığında daha iyi retansiyon ve stabiliteyi sağlamasıyla, hasta memnuniyetinde ve çiğneme etkinliğinde artışı beraberinde getirmektedir. Overdenture protezlerde kullanılabilecek çok çeşitli firmalar tarafından üretilen tutucu sistemleri mevcuttur. Ancak bu tutucu sistemlerinin hasta memnuniyeti ve hayat kalitesi üzerine olan etkisi devam eden çalışmalarda araştırılmaktadır. Overdenture protezler için implant sayısı ve kullanılacak tutucu mekanizması ile ilgili halen kesinleşmiş veriler bulunmamaktadır. Bu derlemenin amacı tam dişsizlik durumunda implant üstü overdenture protezlerde kullanılan farklı tutucu tiplerinin tanımlanması ve bu tutucu tiplerinin marjinal kemik kaybı, hasta memnuniyeti ve teknik komplikasyon üzerine olan etkisinin değerlendirilmesidir.

Ağız içerisinde ki implantlara gelecek olan yükü dağıtabilmek amacıyla üretilmiş olan titanyum protez parçalarıdır.
Başlıca 2 çeşidi overdenture ve hybrid barlardır.

 

Overdenture bar

Takıp çıkartılabilen ataşmanlı bardır.

 

Hybrid Bar

Proteze sabitlenen barlardır