Teleskop

Mevcut dişler veya implantların içi saf metalden oluşan küt kapakçıklarla kaplanır. Bunun üzerine kaplama köprülü, plastik protez kemerli ve çıkarılabilen protez diş, teleskop şeklinde bağlanabilir.

Teleskopik protezler sabit protezlere benzer splintleme ve retansiyon değerleriyle ve tamir kolaylığı avantajıyla iyi seçilmiş vakalarda alternatif bir tedavi yaklaşımıdır. Teleskopik protezler çiğneme kuvvetlerini dişin uzun ekseni boyunca iletmektedir. Teleskopik protezin hasta tarafından çıkartılabiliyor oluşu kolay temizlenebilme, desteklerin periodontal sağlığı ve oral hijyen açısından avantajlıdır.

  • Dişler arası boşluklar kapatılabilir
  • Ağızın arka taraflardaki eksik dişler dizi halinde takılabilir
  • Dişler iyi ve rahat taşınır
  • Estetiği memnun edicidir
  • Genişletilmiş endikasyon alanı;
  • Fonksiyonu iyidir VE kullanışlıdır.